Joanna Musiał-Budnicka

Joanna Musiał-Budnicka, LL.M. Adwokat. Associate.

Joanna Musiał-Budnicka jest absolwentką prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 roku ukończyła studia na Radboud University Nijmegen w Holandii na kierunku International and European Law uzyskując tytuł Master of Laws (LL.M). W czasie studiów doktoranckich na Radboud University Nijmegen odbyła staż w Biurze Prokuratora w Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii oraz pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym w sekcji zajmującej się ochroną praw oskarżonych. Pracowała też w instytucjach krajowych, w tym w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2015 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej uzyskując tytuł adwokata.

Jej dotychczasowa praktyka obejmuje sprawy z zakresu prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka. Zajmowała się także sprawami związanymi z postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Pozostałe obszary jej praktyki zawodowej skupiają się wokół prowadzenia sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Biegle włada językiem angielskim.