Łukasz Dutkowski

Łukasz Dutkowski. Assistant.

Student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej.

Biegle zna język angielski oraz posługuje się językiem rosyjskim.