Oskar Losy

Oskar Losy, LL.M..Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego (program LLM) w Gandawie. Ukończył również Studium Prawa Brytyjskiego.

Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oskar Losy zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych w Poznaniu oraz w Warszawie pracując dla dużych podmiotów gospodarczych. W 2014 r. odbył półroczny staż w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej w Brukseli.

Interesuje się prawem europejskim zwłaszcza w zakresie kwestii regulacyjnych.

Zna język angielski oraz francuski a także język niemiecki w stopniu podstawowym.