Kinga Dziennik ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych

Kinga Dziennik powiększyła grono prawników ze stopniem naukowym w SMM Legal. 13 grudnia 2022 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała naszej Senior Associate stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Kinga Dziennik związana jest z kancelarią od 2016 roku. Specjalizuje się w wielowymiarowych projektach transakcyjnych. Jej rozprawa doktorka “Wykonywanie umów w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi” dotyka obszarów na styku prawa cywilnego i prawa rynków kapitałowych.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – mówi dr Kinga Dziennik. – Jestem szczególnie wdzięczna Partnerom Zarządzającym SMM Legal za możliwość łączenia pracy naukowej z zawodową. Bez tego oraz bez wsparcia i motywacji, które dostałam od kolegów z zespołu, na pewno byłoby mi trudniej osiągnąć swój cel – dodaje.

– To dla nas zawsze ogromna satysfakcja, gdy powiększa się grono doktorskie w SMM Legal – mówi Partner Zarządzający prof. Maciej Mataczyński. – Ten sukces jest ukoronowaniem nie tylko naukowej pracy Kingi, ale też pracy w złożonych projektach prawnych, w tym w procesach koncentracyjnych przed Komisją Europejską i Prezesem UOKiK – dodaje. – Tym większe gratulacje z naszej strony – kończy.

Promotorem pracy dr Kingi Dziennik był prof. dr hab. Tomasz Sójka.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share