PublicationsProblem uposażonego

Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2009, Nr 1

More 

Kształt prawny ubezpieczeń obowiązkowych

(w:) E. Kucka (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Olsztyn 2008

More 
System Prawa Prywatnego tom 18 – Prawo papierów wartościowych

pod red. A. Szumańskiego rozdział:Polisa ubezpieczeniowa, Warszawa 2005

More 


Ubezpieczenia komunikacyjne

(dokonane wraz z M. Wąsiewiczem opracowanie książki autorstwa A.Wąsiewicza), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz –Poznań 2001

More