Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przez oddzielne grupy akcjonariuszy - cel instytucji a praktyka i orzecznictwo sądowe

(wspólnie z prof. M. Mataczyńskim), „Glosa” 1/2014.

Wróć