Reprezentacja spółki partnerskiej w umowach i sporach z członkami zarządu

„Przegląd Prawa Handlowego” 2/2014.

Wróć