Agnieszka Bartosiewicz

Agnieszka Bartosiewicz. Adwokat. Senior Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Wydział Prawa Uniwersytetu Floryda im. Fredricka G. Levina (2012) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego, prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Reńskim Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn (2011). Adwokat (2016), członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Uczestniczyła również w realizacji projektów naukowych w Instytucie Allerhanda.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się wszechstronnym doradztwem prawnym w zakresie bieżącej obsługi dużych spółek, w tym w szczególności podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz dystrybucji prasy. Specjalizuje się w procesach restrukturyzacji, transakcjach fuzji i przejęć, zakładaniu i likwidacji spółek. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu kontraktów handlowych oraz w zarządzaniu obsługą prawną spółek. Ponadto zajmuje się zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawem konsumenckim oraz prawem prasowym.

Biegle włada językiem angielskim. Zna również dobrze język niemiecki.