Agnieszka Laudowicz

Agnieszka Laudowicz. Asystent wieczorny w Warszawie.

Absolwentka studiów socjologicznych ze specjalnością komunikacja społeczna na SGGW oraz studiów magisterskich na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim.

Zna język angielski i podstawy języka hiszpańskiego.