Aktualności

3 grudnia 2014

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mec. Sikorskiego

Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną „Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej”

Więcej 

9 listopada 2014

DR HAB. RAFAŁ SIKORSKI NA III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI COPYCAMP

W dniach 06-07.XI.2014 r. w Warszawie miała miejsce trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji CopyCamp, poświęconej społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego.

Więcej 

6 listopada 2014

WYKŁAD JAROSŁAWA BEŁDOWSKIEGO OTWORZYŁ VI KONGRES INSO 2014

Dnia 04.XI.2014 r. odbył się VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego organizowany prze Instytut Allerhanda. Wykład otwarcia pt. „Skutki ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej” wygłosił Partner kancelarii Jarosław Bełdowski.

Więcej 

4 listopada 2014

PROF. TOMASZ SÓJKA PONOWNIE GOŚCIEM EKG W TOK FM

Dnia 04.11.2014r. Partner Zarządzający kancelarii prof. Tomasz Sójka był jednym z gości nadawanego na żywo programu EKG w radiu TOK FM. W pierwszej części audycji odniósł się sceptycznie do przedwyborczej propozycji Ministra Gospodarki programu kompensacji dla spłacających kredyty we frankach szwajcarskich.

Więcej 

30 października 2014

JAROSŁAW BEŁDOWSKI NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA O WYNIKACH DOING BUSINESS 2015

29.10.2014 r. Partner kancelarii Jarosław Bełdowski wziął udział w dyskusji ekspertów podsumowującej wyniki rankingu Banku Światowego Doing Business 2015 nadawanej w Pulsie Gospodarki na antenie Polskiego Radia.

Więcej 

30 października 2014

JAROSŁAW BEŁDOWSKI KOMENTUJE W PULSIE BIZNESU AWANS POLSKIEJ GOSPODARKI W RANKINGU BANKU ŚWIATOWEGO DOING BUSINESS

W dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu (29.10.2014 r.) ukazał się artykuł pt.„Polska wreszcie lubi się z biznesem”, podsumowujący historyczny awans polskiej gospodarki w prestiżowym rankingu Banku Światowego Doing Business.

Więcej 

24 października 2014

Ekspercki komentarz Partnera kancelarii Jarosława Bełdowskiego w Pulsie Biznesu.

W ostatnim weekendowym (24-26.10.2014 r.) wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł analizujący problem niskiej innowacyjności polskiej gospodarki pt. „Polska przegrywa technologiczny wyścig”.

Więcej 

20 października 2014

Mec. Mataczyński w zespole ekspertów działających przy Ministrze Skarbu Państwa

Dnia 8 lipca 2014 r. Partner Kancelarii prof. Maciej Mataczyński został powołany przez Ministra Skarbu Państwa do zespołu ekspertów prawa spółek działającego w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. W skład zespołu wchodzą wybitni przedstawiciele siedmiu najlepszych Polskich uczelni publicznych.

Więcej 

17 października 2014

Mec. Mataczyński najlepszy w Wielkopolsce wg Forbesa

Uprzejmie informujemy, że prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński został zwycięzcą prestiżowego konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014 w kategorii Adwokaci w Wielkopolsce. Celem tego konkursu jest wyłonienie najlepszych specjalistów zawodów zaufania publicznego w Polsce.

Więcej 

15 października 2014

WYSTĄPIENIE DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO W RAMACH SZKOLEŃ UP RP

Dnia 14.10.2014r.  w Warszawie Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski zainaugurował swoim wykładem pt. "Prawo własności intelektualnej a zasada terytorializmu" organizowane przez Urząd Patentowy RP szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Więcej 

14 października 2014

KOMENTARZ MEC. MACIAKA W GŁÓWNYM WYDANIU FAKTÓW TVN

W sobotnim głównym wydaniu Faktów TVN zamieściła wypowiedź Partnera Zarządzającego Kancelarii adw. Przemysława Maciaka na temat prawa obywateli do ochrony swojej prywatności w kontekście udostępnianego mieszkańcom Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lokalnej telewizji kablowej zapisu z kamer monitoringu osiedlowego.

Więcej 

10 października 2014

KOMENTARZE MEC. CZECHA I SKUTECZNA INTERWENCJA DZIENNIKARSKA TELESKOPU

02.10.2014 r. oraz 09.10.2014 r. lokalne media publiczne - Teleskop w TVP Info - nadały reportaż o ciężko chorym umysłowo mężczyźnie z Owińsk (gmina Czerwonak), na którego 8 lat temu gminni urzędnicy nałożyli bardzo wysoką karę za ścięcie bez zezwolenia jarzębiny w przydomowym ogródku.

Więcej 

7 października 2014

NOWA PUBLIKACJA WSPÓŁAUTORSTWA DR HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO

Konfederacja Lewiatan – Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w podsumowaniu niedawno zakończonej, realizowanej w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Konkurencyjność Arbitrażu" konferencji pt. „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian” wydało publikację naukową pod redakcją dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz pod tym samym tytułem.

Więcej 

3 października 2014

WYROK W GŁOŚNEJ SPRAWIE PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOFA DREWS

Dnia 03 października br. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zapadł uniewinniający wyrok w głośnej sprawie śmierci pacjentki i jej nienarodzonych dzieci w szpitalu ginekologiczno-położniczym w Poznaniu, przy ul. Polnej. Partnerzy Kancelarii - mec. Przemysław Maciak i mec. Krzysztof Urbańczak reprezentowali Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Drews.

Więcej 

3 października 2014

„WPŁYW SYSTEMU PATENTU JEDNOLITEGO NA SYTUACJĘ PRAWNĄ PODMIOTÓW W POLSCE”

Dnia 3 października br. Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski wziął udział w debacie naukowej pt. „Wpływ systemu patentu jednolitego na sytuację prawną podmiotów w Polsce”, która odbywa się w ramach konferencji organizowanej przez katedrę Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej 

30 września 2014

Prof. Maciej Mataczyński na konferencji w Katowicach

Dnia 30 września 2014 r., w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia nr 650/2012 w ramach konferencji poświęconej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Więcej 

27 września 2014

Partnerzy Kancelarii na V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu

W dniach 26-27 września br. w Poznaniu odbył się V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Kancelaria była partnerem tego wydarzenia.

Więcej 

25 września 2014

PROF. TOMASZ SÓJKA GOŚCIEM AUDYCJI EKG W RADIU TOK FM

24 września Partner Kancelarii prof. Tomasz Sójka wraz z prof. Marianem Gorynią oraz prof. Wacławem Jarmołowiczem gościł na żywo w programie EKG nadawanym w radiu TOK FM. Rozmowa poświęcona była bieżącym zagadnieniom gospodarczym m.in. sytuacji polskiego sektora węglowego oraz poznańskiego rynku pracy.

Więcej 

23 września 2014

Prof. Maciej Mataczyński na konferencji w Warszawie

Dnia 23 września 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Maciej Mataczyński zabrał głos w dyskusji poświęconej charakterowi prawnemu rozporządzenia udziałem w spółce osobowej oraz dziedziczeniu tegoż udziału, w ramach konferencji pt. Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, organizowanej wspólnie przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Więcej 

22 września 2014

WYPOWIEDŹ PARTNERA KANCELARII W PULSIE BIZNESU

22 września br. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł autorstwa Jacka Kowalczyka komentujący polski system zakładania spółek z o.o. w kontekście ostatnich wyników badań Banku Światowego („Start w biznesie musi być łatwy”).

Więcej 

21 września 2014

Konferencja naukowa z okazji XX-lecia „Prawa Asekuracyjnego”

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wygłosił referat podczas konferencji naukowej pt. „Węzłowe problemy ubezpieczeń” zorganizowanej pod patronatem naukowym Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej 

21 września 2014

Mec. Sikorski prelegentem na konferencji Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Partner Kancelarii adw. dr hab. Rafał Sikorski był prelegentem na Konferencji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”.

Więcej 

17 września 2014

WYKŁAD MEC. SIKORSKIEGO NA KONFERENCJI W CEDZYNIE K/KIELC

Dnia 16 września br. dr hab. Rafał Sikorski wygłaszał w Cedzynie k/ Kielc wykład pt. „Zastosowanie zasobów patentowych w procesie transferu Technologii” w ramach 33 Seminarium Naukowego Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie.

Więcej 

27 sierpnia 2014

WARSZTATY DOTYCZĄCE PZP DLA SIDIR

26 sierpnia br. specjalistka od prawa zamówień publicznych Kancelarii Sójka & Maciak, Magdalena Ignaszak -€“ Drozdowska, współprowadziła w Warszawie organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców warsztaty pt.: "Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz tajemnica przedsiębiorstwa w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w świetle najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej”.  

Więcej 

26 sierpnia 2014

WYPOWIEDZI PARTNERÓW KANCELARII W PULSIE BIZNESU

25 sierpnia br. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł traktujący o opieszałości polskiego sądownictwa gospodarczego pt. „Zardzewiała machina sprawiedliwości” autorstwa Jacka Kowalczyka.

Więcej 

28 lipca 2014

KOMENTARZ MECENASA CZECHA W WTK I NA epoznan.pl

25 lipca lokalne media – telewizja WTK oraz portal epoznan.pl - zamieściły komentarz ekspercki Partnera Kancelarii Mecenasa Aleksandra Czecha w toczącej się przed Sądem sprawie poznańskich anarchistów oskarżonych o udział w nielegalnej manifestacji jesienią ubiegłego roku. Mecenas wyjaśnił na czym polega toczące się postępowanie sądowe oraz wskazał prawdopodobne zagrożenie karne.

Więcej 

22 lipca 2014

KOMENTARZ EKSPERCKI MECENAS BILSKIEJ W WTK

21 lipca 2014 r. Program informacyjny poznańskiej telewizji WTK „PULS DNIA” w związku z podwyżką opłat za dzierżawę gruntów i pojawiającymi się niejasnościami w kwestiach własnościowych, wyemitował ekspercki komentarz mecenas Joanny Bilskiej wyjaśniający status prawny w zakresie własności nieruchomości wybudowanych na gruncie dzierżawionym od miasta.

Więcej 

21 lipca 2014

MECENAS CZECH NA ŻYWO W TVN 24

19 lipca 2014 r. Partner Kancelarii Radca prawny Aleksander Czech gościł na żywo w TVN 24. Jego komentarz ekspercki dotyczył głośnej w ostatnich dniach sprawy katastrofy Boeinga malezyjskich linii lotniczych, który rozbił się na terenie ogarniętej konfliktem zbrojnym wschodniej Ukrainy. 

Więcej 

17 lipca 2014

MECENAS CZECH GOŚCIEM „WYWIADU TELESKOPU”

16 lipca 2014 r. Partner Kancelarii Radca prawny Aleksander Czech był gościem nadawanego na żywo przez TVP Poznań „WYWIADU TELESKOPU”.

Więcej 

11 lipca 2014

MEC. MACIAK W GŁÓWNYM WYDANIU FAKTÓW TVN

Dnia 10 lipca 2014r. Partner Zarządzający Kancelarii adw. Przemysław Maciak w głównym wydaniu Faktów TVN wypowiedział się w temacie głośnego wyroku w sprawie policjantów z Poznania, którzy 10 lat temu przez pomyłkę postrzelili dwóch 19-latków.

Więcej 

7 lipca 2014

Nowy partner w kancelarii Sójka&Maciak

Od lipca do grona partnerów Kancelarii Sójka & Maciak dołączył Jarosław Bełdowski LL.M., ekspert w zakresie prawa bankowego z ponad 14 letnim doświadczeniem.

Więcej 

16 czerwca 2014

NOWY PORTAL SOLVENTIA

Dnia 16 czerwca 2014 r. uruchomiony został nowy portal SOLVENTIA, który stanowi brand grupy restrukturyzacji & upadłości kancelarii SÓJKA&MACIAK Adwokaci oraz firmy doradczej CMT-Advisory świadczącej usługi z zakresu corporate finance.

Więcej 

2 czerwca 2014

NOWA EKSPERCKA PRAKTYKA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO W KANCELARII

Od czerwca do Kancelarii Sójka & Maciak dołączyła wraz ze swoim zespołem mecenas Joanna Łabudzka – ekspert w dziedzinie telekomunikacji i praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora łączności, w tym krajowych i międzynarodowych operatorów infrastrukturalnych, operatorów sieci wirtualnych, dostawców usług, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz organów regulacyjnych.

Więcej 

23 maja 2014

PROF. SÓJKA O REFORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka na prośbę Dziennika Gazety Prawnej oraz jej portalu  prawnik.pl skomentował szeroko kwestię reformy przepisów dotyczących papierów wartościowych. W swojej opinii prof. Sójka stwierdził, że gdyby mógł zmienić jeden przepis, byłby to art. 169 kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się on do papierów wartościowych.

Więcej 

19 maja 2014

MEC. SÓJKA NA KONFERENCJI W LUKSEMBURGU

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka - Partner Zarządzający Kancelarią w dniach 14-16 Maja 2014 r. brał udział w 31 Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego w Luksemburgu. W trakcie konferencji poruszane zostały kwestie nadużyć na rynku finansowym w ujęciu transgranicznym oraz najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.

Więcej 

9 maja 2014

MEC. SZADKOWSKI W GŁOWNYM WYDANIU FAKTÓW TVN

Dnia 9 maja 2014r. adw. Karol Szadkowski udzielił komentarza eksperckiego w głośnej  sprawie śmierci sześciomiesięcznej dziewczynki,  której rodzice korzystali z porad „znachora”. W trakcie wywiadu mec. Szadkowski wskazywał na możliwe karnoprawne kwalifikacje czynu „znachora” m.in. z ustawy o zawodzie lekarza, jak również kodeksu karnego.

Więcej 

29 kwietnia 2014

MEC. ORLICKI NA DRUGIM MIEJSCU W RANKINGU CHAMBERS & PARTNERS

Szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych Kancelarii Sójka&Maciak Adwokaci - Profesor UAM dr hab. Marcin Orlicki został sklasyfikowany w prestiżowym rankingu firm prawniczych działających w Europie - Chambers Europe jako drugi rekomendowany w Polsce specjalista w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych. Podstawą do przyznania wyróżnienia są rekomendacje uzyskane bezpośrednio od klientów oraz środowiska prawniczego.

Więcej 

14 kwietnia 2014

KANCELARIA PO RAZ KOLEJNY REKOMENDOWANA PRZEZ THE LEGAL 500

Pragniemy poinformować, że kancelaria SÓJKA&MACIAK – Adwokaci sp.k. została ponownie wyróżniona w corocznym rankingu - prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy prawnicze – THE LEGAL 500.

Więcej 

11 kwietnia 2014

Komentarz ekspercki mec. Czecha dla TVP Poznań

Mec. Aleksander Czech  -  Partner Kancelarii Sójka & Maciak, dnia 10.04.2014r. udzielił komentarza eksperckiego na temat próby kwestionowania przez Miasto Poznań umów użyczenia samochodów, zawieranych na potrzeby zmniejszenia opłaty za korzystanie ze strefy ograniczonego postoju.

Więcej 

10 kwietnia 2014

Mec. Sikorski prelegentem na konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Partner Kancelarii adw. Rafał Sikorski był prelegentem na konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”, która odbyła się 9 kwietnia 2014 r. w Warszawie. Dr hab. Rafał Sikorski przedstawił zagadnienia dot. ugód patentowych na rynku farmaceutycznym.

Więcej 

7 kwietnia 2014

Mec. Tomasz Sójka prelegentem na ogólnopolskiej konferencji w Lublinie

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka w dniach 3-4 kwietnia 2014 r.był prelegentem na ogólnopolskiej konferencji Spółki z udziałem Skarbu Państwa w Lublinie. W trakcie konferencji Tomasz Sójka wygłosił referat dot. Prawa do informacji dominującego akcjonariusza spółki publicznej. 

Więcej 

7 kwietnia 2014

GGI European Regional Conference w Edynburgu

Partner Zarządzający adw. Przemysław Maciak oraz adw. Rafał Sikorski w dniach 03-06 kwietnia 2014 wzięli udział w konferencji GGI European Regional Conference w Edynburgu. W trakcie panelu dotyczącego własności intelektualnej dr hab. Rafał Sikorski wygłosił referat dla zgromadzonych członków GGI, który dotyczył "Patent Thickets and Patent Wars".

Więcej 

17 marca 2014

PRAWNICY KANCELARII NA POLSKIM KONGRESIE PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO 2014

R.pr. Agnieszka Stenzel-Rosa oraz mec. Łukasz Jaśkowiak dnia 13 marca 2014 r. wzięli udział w Polskim Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego 2014 organizowanym przez Instytut Allerhanda.

Więcej 

20 lutego 2014

S&M PARTNEREM PRAWNYM KONCERTU PLACIDO DOMINGO

Kancelaria SÓJKA&MACIAK – Adwokaci sp.k. partnerem prawnym koncertu Placido Domingo w Poznaniu. Zespół prawników kancelarii zaangażowany jest w kompleksową obsługę prawną koncertu, pracował też przy negocjacjach umowy z prawnikami Domingo oraz zapewnia dalszą kompleksową obsługę prawną całego przedsięwzięcia.

Więcej 

10 lutego 2014

SÓJKA&MACIAK - Adwokaci sp.k. w GGI

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Kancelaria SÓJKA&MACIAK – Adwokaci sp.k. jako pierwsza kancelaria prawna w Polsce dołączyła do grona członków prestiżowej
i jednej z wiodących na świecie globalnych organizacji – Geneva Group International (www.ggi.com), która zrzesza niezależne firmy prawnicze, księgowe, podatkowe i audytorsko-doradcze.

Więcej 

4 lutego 2014

Adw. Krzysztof Urbańczak został partnerem w Kancelarii Sójka& Maciak- Adwokaci

Miło nam poinformować, że do grona partnerów Kancelarii Sójka & Maciak - Adwokaci dołączył adw. Krzysztof Urbańczak, który kieruje departamentem prawa karnego.

Więcej 

4 lutego 2014

R. pr. Aleksander Czech został partnerem w Kancelarii Sójka& Maciak- Adwokaci

Miło nam poinformować, że do grona partnerów Kancelarii Sójka&Maciak-Adwokaci od  stycznia 2014 r. dołączył r.pr. Aleksander Czech. Doradza klientom w zakresie prawa handlowego i cywilnego.

Więcej 

29 stycznia 2014

PARTNERZY KANCELARII W ZESPOLE KOMISJI PRZY NRA

Partner Zarządzający Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka oraz dr hab. Rafał Sikorski zostali wybrani do zespołu komisji legislacyjnej przy NRA, gdzie wśród członków komisji jest m.in. były minister sprawiedliwości adw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski. Ponadto mec. Sójka został wybrany również do zespołu komisji ds. prac parlamentarnych.

Więcej 

23 stycznia 2014

Wykład Prof. UAM dr hab. Tomasza Sójki dla pracowników UKNF

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka – Partner Zarządzający Kancelarią S&M  przeprowadził w dniu 20 stycznia 2014 r. wykład na temat „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej”, dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej 

22 stycznia 2014

Dr hab. Rafal Sikorski brał udział w konsultacjach dla Ministerstwa

Szef departamentu własności intelektualnej dr hab. Rafał Sikorski wraz z zespołem wzięli udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących reformy europejskiego prawa autorskiego.

Więcej 

14 stycznia 2014

Dr hab. R. Sikorski przygotował stanowisko dla Ministerstwa

Szef departamentu własności intelektualnej dr hab. Rafał Sikorski oraz mec. Piotr Ruchała brali udział w przygotowaniu stanowiska do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. założeń do projektu nowelizacji przepisów dot. odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej 

9 stycznia 2014

Marcin Orlicki profesorem UAM

Szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych Kancelarii - dr hab. Marcin Orlicki został zatrudniony na stanowisku Profesora UAM w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Więcej 

9 stycznia 2014

Tomasz Sójka Profesorem UAM

Miło nam poinformować, że Partner Zarządzający Kancelarią - dr hab. Tomasz Sójka został zatrudniony na stanowisku Profesora UAM w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Więcej