Aleksander Prusiński

Aleksander Prusiński. Assistant.


Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta w Katedrze Postępowania Karnego. Wolontariusz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego „Ius et Politica”. 


Interesuje się zagadnieniami z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnym oraz kryminologii. 


Posługuje się językiem francuskim, zna język angielski.