Aleksandra Drozda

Aleksandra Drozda. Associate.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 roku aplikant adwokacki.

W codziennej pracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe „Prawa Nowych Technologii” prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej organizowaną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Biegle włada językiem angielskim.