Aleksandra Guminiak

Aleksandra Guminiak. Associate.

Absolwentka europeistyki (2012) oraz studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Paris-Sud 11 w Paryżu w roku akademickim 2009/2010. We wrześniu 2012 r. odbyła staż absolwencki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

Wieloletni tłumacz Międzynarodowych Targów Poznańskich. W sferze jej zainteresowań pozostaje m.in. prawo Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wielojęzyczności, a także prawo szkockie. Współpracuje z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Edynburskiego.

Włada biegle językiem angielskim oraz francuskim.