Andrzej Opiła

Andrzej Opiła. Radca prawny. Senior Associate.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Specjalista w dziedzinie prawa podatkowego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Prowadzi kancelarię prawno – podatkową w Poznaniu.