Aneta Sakowicz

Aneta Sakowicz. Associate.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016r. ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego (Schule des Deutschen Rechts) otrzymując stypendium dla najlepszych absolwentów, a następnie odbyła w Niemczech studia LL.M. na Uniwersytecie Karola-Ruprechta w Heidelbergu. Uczestniczka międzynarodowego programu trójstronnych polsko-niemiecko-ukraińskich seminariów prawniczych (Trialog-Seminar). Doświadczenie zdobywała w kancelarii prawnej w Krakowie oraz Sądzie Okręgowym w Krakowie.

W zakresie jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcze, w tym w szczególności prawo konkurencji, prawo spółek handlowych oraz prawo regulacji sektorowej (prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne). Interesuje się również zagadnieniami prawa cywilnego w zakresie dotyczącym umów handlowych oraz prawem własności przemysłowej.

Zna biegle język angielski oraz niemiecki.