Anna Zbierska

Anna Zbierska. Adwokat. Senior Associate.

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Audytu Śledczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych oraz przestępstw związanych z odpowiedzialnością lekarzy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, zajmuje się sporządzaniem opinii karnoprawnych.

Z Kancelarią współpracuje od 2012 r., współuczestniczyła w prowadzeniu obrony i reprezentacji pokrzywdzonych w licznych skomplikowanych postępowaniach karnych w tym m.in. sprawach gospodarczych, medycznych, bankowych i finansowych.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.