Anna Wais

Anna Wais. Marketing Manager.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Politologia.

Włada językiem angielskim i francuskim.

//www.sojka-maciak.com/nowa/home.html