Antoni Machej

Antoni Machej. Assistant.

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zdobywał w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych.  Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem Unii Europejskiej.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, zna podstawy języka niemieckiego.

Wróć