Artur Marcinkowski

Artur Marcinkowski. Radca prawny. Senior Associate.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich na Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Prawa Niemieckiego WPiA UAM.
Absolwent Instytutu Sacre – Coeur w Wiedniu.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem obsługi transakcyjnej i problematyki umów. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się m.in. obsługą korporacyjną funduszy inwestycyjnych i banków, doradzał w toku licznych inwestycji typu VC i CVC, obsługiwał inwestycje w sektorze energetycznym oraz występował jako pełnomocnik w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów niemieckojęzycznych.

Włada biegle językiem niemieckim, zna także język angielski.