Artur Marcinkowski

Artur Marcinkowski. Radca prawny. Senior Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Prawa Niemieckiego WPiA UAM. Absolwent Instytutu Sacre – Coeur w Wiedniu.

Specjalizuje się w prawie spółek oraz w prawie cywilnym. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się m.in. obsługą prawną inwestycji kapitałowych w sektorze energetycznym oraz w wierzytelności. Przeprowadził skutecznie szereg fuzji i przekształceń spółek prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów niemieckojęzycznych.

Włada biegle językiem niemieckim, zna także język angielski.