Barbara Pietruszewska

Barbara Pietruszewska. Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  W ramach wymiany  studenckiej Erasmus+ uczęszczała na Uniwersytet Cergy-Pontoise. W czerwcu 2015 r. odbyła praktykę studencką  w Ambasadzie RP w Paryżu.

Doświadczenie zdobywała od początku studiów w poznańskich kancelariach oraz jako referent prawny w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Specjalizuje się w postępowaniach przed organami administracji w sprawach o zwrot nieruchomości, o odszkodowania za pozbawienie praw do nieruchomości oraz o ograniczenie praw do korzystania z nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Włada biegle językiem angielskim i francuskim.