Bartłomiej Gawrecki

Bartłomiej Gawrecki. Assistant.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się prawem cywilnym, administracyjnym i karnym oraz dziedziną na styku tych trzech gałęzi - prawem sportowym. Prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego na WPiA UAM.