Bartłomiej Gawrecki

Bartłomiej Gawrecki. Assistant.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się prawem cywilnym, administracyjnym i karnym oraz dziedziną na styku tych trzech gałęzi - prawem sportowym. Prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego na WPiA UAM.

Stypendysta Rektora UAM za wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe.

Włada językiem angielskim i hiszpańskim.