Bartosz Chłopecki

Bartosz Chłopecki. Assistant.

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Interesuje się prawem spółek handlowych oraz prawem cywilnym materialnym i procesowym.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim, a także językiem japońskim w stopniu podstawowym.