Bartosz Kasprowicz

Bartosz Kasprowicz. Assistant.

Student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta w Zakładzie Postępowania Cywilnego. W toku studiów za osiągane wyniki w nauce nagradzany Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem cywilnym i procedurą cywilną. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w  poznańskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym. Zna podstawy języka niemieckiego.