Bogusław Wolniewicz

Bogusław Wolniewicz. Radca Prawny. Doradca podatkowy. Of Counsel.

Absolwent   Wydziału   Prawa  i Administracji   Uniwersytetu   Mikołaja   Kopernika   w   Toruniu. Posiada  uprawnienia  radcy  prawnego (od 2001 r.) oraz doradcy podatkowego (od 1999 r.).

W 1995 r.  ukończył Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Gdańsku. Pracę  zawodową  rozpoczął  w  1995 r.  w  Mazars & Guerard  w Polsce (francuskiej spółki audytorskiej- obecnie MAZARS), gdzie  pracował w dziale prawno-podatkowym.  Następnie zdobywał doświadczenie zawodowe w    zakresie    świadczenia    usług   doradztwa podatkowego związanych  ze wszystkimi podatkami - dotyczących spraw bieżących,    przekształceń    podmiotów   gospodarczych, planowaniem  podatkowym  i  postępowaniami podatkowymi  -  na rzecz zarówno klientów polskich, jak i zagranicznych.