Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych

Warszawa 2011, ss. 374.

Wróć