Dagmara Dragan

Dagmara Dragan. Associate.  

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UAM. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa niemieckiego Schule Des Deutschen Rechts. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa administracyjnego, w szczególności prawa energetycznego i ochrony środowiska. Specjalizuje się także w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawnej obsługującej przedsiębiorstwa z sektora energetycznego oraz w spółce Skarbu Państwa, strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Uczestniczyła w przygotowaniu analiz prawnych w zakresie bieżących problemów i zmian związanych z funkcjonowaniem podmiotów z branży energetycznej m.in. z zakresu magazynowania gazu, elektromobilności czy pakietu MIFID II w branży energetycznej. Pracowała przy przygotowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin. Odbyła też staż w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Poznania. Laureatka I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę magisterską zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny za pracę pt. „Specyfika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji infrastrukturalnych w energetyce”. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Ochrony Środowiska organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku oraz dwukrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego organizowanego przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Alumn Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego i administracyjnego. Organizowała wydarzenia naukowe w tej materii.  

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.