Daria Wojciechowska

Daria Wojciechowska (LL.M. Eur.). Associate.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie ochrony danych osobowych. Z Kancelarią SMM Legal współpracuje od 2019 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie we wrocławskich kancelariach oraz w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii doradzając polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł LL.M. Eur. w europejskim i międzynarodowym prawie gospodarczym na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.  Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Na tym samym uniwersytecie ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Prawa Niemieckiego. Stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na studia podyplomowe.

Od stycznia 2019 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.