dr Diana Ilków

dr Diana Ilków. Adwokat. Senior Associate.

W 2017 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Ukończyła aplikację adwokacką w 2016 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za osiągnięte w trakcie studiów wyniki w nauce uzyskała nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W lutym 2020 r. obroniła rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, jest autorką szeregu publikacji dotyczących różnych dziedzin prawa administracyjnego.

Szczególnie interesuje się administracyjnoprawnymi oraz cywilnoprawnymi aspektami procesów inwestycyjnych. W swojej pracy zawodowej przede wszystkim zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym przygotowaniem oraz analizą umów, pomocą w rozwoju projektów oraz badaniem ich stanu prawnego; zajmuje się również wsparciem w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

Zna biegle język angielski; posługuje się również językiem francuskim.