Dominik Gajda

Dominik Gajda. Associate.

Od stycznia 2017 roku aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.
 
Ukończył z oceną bardzo dobrą prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W toku studiów za osiągane wyniki w nauce otrzymywał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Aktywnie uczestniczył w życiu organizacji studenckich, zajmując m.in. funkcję Wiceprezesa ds. Marketingu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, jak też Wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, będąc koordynatorem VII Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów w Poznaniu.
 
W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo i postępowanie cywilne, jak też prawo konkurencji. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywał pracując w  poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Jako wolontariusz działał również w sekcji cywilnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
 
Posługuje się językiem angielskim. Zna też w stopniu komunikatywnym język niemiecki.