DR HAB. R.SIKORSKI NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT:A CENTRAL & EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE” W SUPRAŚLU.

Dnia 02.VII w Supraślu odbyła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja naukowa „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W gronie znakomitych prelegentów znalazł się również Partner SMM – dr hab. Rafał Sikorski, który w piątek 03.VII wystąpił z referatem pt. “Claims by consumers as indirect purchasers”.

Konferencja stanowiła forum dyskusji naukowej oraz wymiany informacji i doświadczeń dotyczących w szczególności kwestii objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/104/UE (tzw. Dyrektywą odszkodowawczą), której transpozycja do porządków prawnych Państw Członkowskich ma nastąpić w terminie do 27 grudnia 2016 r.

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w roczniku „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” nr 8(12).

Wróć