dr Maciej Dybowski

Maciej Dybowski. Of Counsel.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz  Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2007-2012 był członkiem Rady Zarządzającej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu.

Doradca, a następnie pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich (2006-2010) oraz sekretarz redakcji Magazynu „Ius et Lex”.

W latach 2002-2003 stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego, w roku 2008 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w 2009 stypendysta i stażysta Uniwersytetu w Hull (Wielka Brytania). 

Autor książki „Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS” (C.H. Beck 2007) oraz artykułów, recenzji i tłumaczeń naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa oraz praw jednostki.