Franciszek Koszelnik

Franciszek Koszelnik. Assistant.

Student na Wydziale Prawa i Administracji oraz Center for American Law Studies Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zdobywał działając w organizacjach studenckich i pozarządowych. Autor wystąpień konferencyjnych oraz artykułów naukowych.
Interesuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem cywilnym.