Glosa do wyroku Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2007 r.

II CSK 248/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, Nr 7/8, s. 587-598.

Wróć