In house a pomoc publiczna w odpadach

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 7/2016) został opublikowany artykuł Partnera w SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego pt. „In house a pomoc publiczna w odpadach”.

W swojej publikacji prawnicy SMM Legal podejmują ignorowany dotychczas w dyskusjach nad zmianami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych problem pomocy publicznej. Jak wskazują autorzy „wprowadzenie in house umożliwi dokonywanie znaczących transferów finansowych przez podmioty publiczne na rzecz swoich spółek komunalnych”. Na tym tle powstaje pytanie o zgodność tych transferów z unijnymi regułami konkurencji. W tekście dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński podejmują m.in. problematykę usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz tzw. umowy wykonawczej.

Pełny tekst publikacji ukaże się wkrótce na stronie //e-czytelnia.abrys.pl/

Wróć