Jakub Iwanicki

Jakub Iwanicki. Radca prawny. Associate.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prowadzonych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. W trakcie studiów zaangażowany w działalność koła naukowego prawa administracyjnego.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w czasie studiów w poznańskich kancelariach prawnych  świadczących pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych (działających lokalnie i na rynku ogólnokrajowym). Z Kancelarią SMM Legal współpracuje od 2015 roku.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim problematyką postępowań sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, telekomunikacyjnego oraz prawa pracy. Uczestniczy w kilku projektach związanych z dochodzeniem roszczeń na rzecz Klientów i obroną ich praw w procesie. Posiada kilkuletnią praktykę w prowadzeniu na rzecz Klientów postępowań egzekucyjnych, pogłębia praktyczne doświadczenie w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; wspiera innych prawników w opiniowaniu umów, przygotowywaniu raportów i analiz.

Jego zainteresowania zawodowe obejmuje problematyka sporów sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.