Joanna Dziurawiec

Joanna Dziurawiec. Associate.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła również Studia Podyplomowe Prawa Pracy. Od stycznia 2019 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym i procedurą cywilną, a także prawem pracy oraz prawem ubezpieczeniowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się też prawo Unii Europejskiej w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od drugiego roku studiów, pracując w kancelarii prawnej, zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorców i jednostek sektora publicznego. Odbyła też staż w Departamencie Prawnym spółki, oferującej usługi telekomunikacyjne dla mieszkańców Wielkopolski. Posiada doświadczenie w obsłudze wiodących na rynku ubezpieczeniowym Towarzystw Ubezpieczeń w sporach sądowych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową.

Posługuje się językiem angielskim, zna podstawy języka francuskiego.