Joanna Łabudzka

Joanna Łabudzka. Radca Prawny. Partner zarządzający Praktyką Telekomunikacyjną Kancelarii.

Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży łączności od kilkunastu lat. Jej doświadczenie obejmuje kompleksową pomoc prawną w zakresie polskiego i unijnego prawa łączności elektronicznej, w tym w następujących obszarach: strategii regulacyjnych i procesów legislacyjnych, zarządzania częstotliwościami i procedur selekcyjnych (9 zwycięskich ofert przetargowych na rezerwacje częstotliwości), współpracy międzyoperatorskiej, negocjacji i sporządzania umów o współpracy hurtowej (m.in. roaming krajowy, dostęp MVNO, połączenie sieci M2M, F2M, F2F, współpraca w zakresie produktów konwergentnych), obsługi złożonych transakcji pomiędzy uczestnikami rynku telekomunikacyjnego, postępowań administracyjnych i sądowych (współczynnik wygranych sporów sądowych: 100%), mediacji gospodarczej i zarządzania negocjacjami oraz analiz prawnych różnych przedsięwzięć w telekomunikacji.

Współpracowała z kancelariami prawnymi Wardyński i Wspólnicy (1999-2004, associate) oraz Grynhoff, Woźny i Wspólnicy (2004-2012, partner). Od lutego 2012 r. prowadzi wyspecjalizowaną praktykę dla branży telekomunikacyjnej w ramach własnej Kancelarii Łabudzka Legal. Partner od czerwca 2014 r.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999), radca prawny (2004) będący członkiem OIRP w Poznaniu.

Joanna Łabudzka pracuje w języku angielskim.