Joanna Sachajko

Joanna Sachajko. Office Manager w Warszawie.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Wydziału Nauk Humanistycznych na kierunku Edytorstwo. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę administracyjno-biurową oraz obsługę klienta. 

Regularnie bierze udział w eventach, organizowanych dla dzieci. 

Zna język angielski w stopniu komunikatywnym.