Juditha Majcher

Juditha Majcher. Senior Associate.

Jest ekspertem z zakresu prawa rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych oraz transakcji na rynku finansowym, w tym bieżącej obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących na tym rynku.

Jej doświadczenie regulacyjne obejmuje wdrażanie w instytucjach finansowych m.in. takich regulacji jak: MIFID 2, MIFIR, MAR, IDD, RODO, BMR. Prowadziła postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu praktycznych procedur i rozwiązań prawnych, które pozytywnie wpływają na działalność biznesową instytucji finansowych przy jednoczesnym pozostawaniu przez nie w zgodności ze zmieniającą się rzeczywistością prawną.

Przez lata pracy nabyła obszerną praktykę i doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku finansowym. Ponadto specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obrotu instrumentami finansowymi. Uczestniczyła w grupie roboczej ZBP dedykowanej trwałemu nośnikowi, oraz brała udział w grupie ds. implementacji MIFID 2.

Ukończyła studia podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw (praca dyplomowa: „Strategie rozwoju przedsiębiorstw poprzez transakcje przejęć”) oraz studia podyplomowe Prawa Rynku Kapitałowego na UW (praca dyplomowa: „Obligacje jako forma finansowania spółek kapitałowych”). Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa w EWSPA (praca magisterska: „Przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”).