Julia Lewandowska

Julia Lewandowska.Assistant.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszego roku studiów, pracując w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Poznaniu, jak również poznańskich kancelariach prawnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język niemiecki w stopniu podstawowym.