Julia Lewandowska

Julia Lewandowska.Assistant.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem cywilnym, a także zagadnieniami z zakresu prawa karnego.

Biegle posługuje się językiem angielski, zna również język niemiecki.