Justyna Witkowska

Justyna Witkowska. Radca Prawny. Senior Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiowała prawo na Uniwersytecie w Padwie. Doktoranta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu teorii sądownictwa konstytucyjnego. Ukończyła również Studium Prawa Brytyjskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w departamencie prawa pracy jednej z poznańskich kancelarii. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacji średniej wielkości przedsiębiorstw koordynując je pod kątem zgodności z normami prawa pracy. Posiada również doświadczenie w zakresie reprezentacji pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych. Przez okres ponad roku współpracowała z Okręgową Izbą Aptekarską w zakresie obsługi prawnej Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzy.

Odbyła staże krajowe i zagraniczne, m.in. w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie oraz uczestniczyła w Business and Human Rights Summer School w Zurychu.

Pracuje w języku angielskim, zna również język włoski oraz komunikuje się w języku niemieckim.