dr Kalikst Nagel

dr Kalikst Nagel. Radca Prawny. Senior Associate.

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego.

Od 2014 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych, w tym zamówień sektorowych. Uczestniczył w obsłudze prawnej dużych i złożonych inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych, torowych, inwestycji obejmujących budowę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, a także inwestycji przemysłowych i energetycznych. Brał udział w doradztwie prawnym związanym z realizacją inwestycji obarczonych poważnymi problemami prawnymi.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie pracy doktorskiej z zakresu teorii praw człowieka, obronionej w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizacja zamierzenia badawczego pracy wymagała zastosowania specjalistycznych narzędzi wykładni prawa.

Praktyk i teoretyk prawa, któremu stosowanie zaawansowanej wiedzy na temat wykładni prawa umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej złożonych problemów interpretacyjnych.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwie na rzecz zamawiających i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w występowaniu przed KIO. Jego doświadczenie w zakresie szeroko pojmowanego prawa gospodarczego obejmuje w szczególności doradztwo prawne związane z prowadzeniem sporów cywilnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laureat I Nagrody w Konkursie im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013.

Pracuje w języku angielskim.