Katarzyna Borowczak

Katarzyna Borowczak. Dyrektor Biura.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Socjologii. Ukończyła także Kolegium Języków Obcych tej uczelni, na kierunku filologii w zakresie nauczania języka angielskiego.

Zna biegle język angielski.