Katarzyna Łaniewska

Katarzyna Łaniewska. Pracownik sekretariatu w Warszawie.

Studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziału Inżynierii Produkcji, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Posługuje się językiem angielskim.