Konferencje

24 kwietnia 2018

PROF. RAFAŁ SIKORSKI I DZIAŁ IP SMM LEGAL NA KONFERENCJI PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE

24 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Prawo własności intelektualnej – konkurencja – nowe technologie”. Jednym z jej prelegentów był partner SMM Legal kierujący zespołem prawa własności intelektualnej i konkurencji kancelarii – prof. UAM dr hab. adw. Rafał Sikorski.

Więcej 

23 października 2017

DR HAB. RAFAŁ SIKORSKI NA XXXVI MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE NAUKOWYM ATRIP W NOWEJ ZELANDII

25 października br. partner SMM Legal kierujący Zespołem Prawa Własności Intelektualnej Kancelarii - dr hab. Rafał Sikorski wystąpi na Uniwersytecie w Wellington w Nowej Zelandii z wykładem pt. "Searching for Optimal Response to PAEs’ Excessive Enforcement Practices".

Więcej 

5 maja 2016

GGI EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE W WARSZAWIE 21-24.IV.2016 r. PODSUMOWANIE

W dniach 21-24 kwietnia 2016 r. po raz pierwszy w Warszawie w Hotelu InterContinental miała miejsce międzynarodowa prestiżowa Konferencja GGI EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE. Głównym organizatorem była Geneva Group International (GGI) – jedna z wiodących na świecie globalnych organizacji zrzeszająca niezależne firmy prawnicze, księgowe, podatkowe i audytorsko-doradcze.

Więcej 

26 kwietnia 2016

SMM GÓWNYM PARTNEREM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH

W dniu dzisiejszym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii  w Polsce i w Niemczech. Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński jest Głównym Partnerem tego wydarzenia.

Więcej 

21 kwietnia 2016

SMM WŚRÓD GOSPODARZY GGI EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE W WARSZAWIE

W dniu dzisiejszym w Warszawie rozpoczyna się GGI EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE organizowana przez GGI – prestiżową i jedną z wiodących na świecie globalnych organizacji – Geneva Group International zrzeszającą niezależne firmy prawnicze, księgowe, podatkowe i audytorsko-doradcze. Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński jako członek GGI należy do grona gospodarzy tego wydarzenia.

Więcej 

16 marca 2016

PARTNER SMM LEGAL – ADWOKAT MARCIN CZARNECKI W GRONIE EKSPERTÓW NA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

W dniach 14-15 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja dot. Problematycznych aspektów funkcjonowania służebności przesyłu poświęcona instytucji prawnej służebności przesyłu. W gronie ekspertów znalazł się Partner SMM Legal – adwokat Marcin Czarnecki, który zaprezentował wykład na temat Pasów eksploatacyjnych (czym są, jak je rozumieć, relacje właściciel – przedsiębiorstwo w kontekście roszczenia o bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Więcej 

28 września 2015

PARTNERZY KANCELARII NA X JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE KATEDR PRAWA HANDLOWEGO W RZESZOWIE

W dniach 24-25 września 2015 r. w Rzeszowie odbył się X Jubileuszowy Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. W zjeździe uczestniczyli partnerzy kancelarii.

Więcej 

21 września 2015

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Wiedniu.

W dniach 17-19 września w Wiedniu odbyła się 32 doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Brał w niej udział Partner Kancelarii , Jarosław Bełdowski, który przewodniczył sesji oraz przedstawił dwie prezentacje: z zakresu Economic Enforcement of International Law oraz Fiscal and institutional determinants of long-term government bond yield spreads in the EU countries.

Więcej 

15 września 2015

WYKŁAD PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO NA KONFERENCJI W WIEDNIU

W dniach 10-11 września 2015 r. w Wiedniu, na Wirtschaft Universität odbyła się konferencja zorganizowana przez wiedeński Wirtschaft Universität i European Company and Financial Law Review. Podczas konferencji prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. General Meetings in European Model Company Act from the perspective of Polish law.

Więcej 

14 września 2015

DR JĘDRZEJ BUJNY NA XIX KONFERENCJI KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI W BYDGOSZCZY

W dniach 2-4 września 2015 r. w Bydgoszczy odbyła się kolejna z cyklu organizowanych przez ABRYS sp. z o.o. konferencji poświęconych gospodarce odpadami -XIX Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI. Jej tematem przewodnim było pytanie "Plany inwestycyjne – potrzeba czy konieczność?". W konferencji wzięło udział blisko 200 specjalistów z całego kraju, w tym przedstawiciele ministerstwa odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w Polsce. 

 

Więcej 

1 września 2015

DEBATA „ZARZĄDZANIE NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM WOD-KAN” Z UDZIAŁEM DRA JĘDRZEJA BUJNEGO

W piątek 28 sierpnia br. szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal - dr Jędrzej Bujny wziął udział w organizowanej przez Aquanet Poznań S.A. oraz redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” debacie pt. „Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wod-kan”.

Więcej 

6 lipca 2015

DR HAB. R.SIKORSKI NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT:A CENTRAL & EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE” W SUPRAŚLU.

Dnia 02.VII w Supraślu odbyła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja naukowa „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W gronie znakomitych prelegentów znalazł się również Partner SMM – dr hab. Rafał Sikorski, który w piątek 03.VII wystąpił z referatem pt. “Claims by consumers as indirect purchasers”.

Więcej 

9 czerwca 2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa STICS 2015 w Wilnie

W dniach 4-5 czerwca w Wilnie odbyła się konferencja “SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY 2015”(STICS 2015) organizowana przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa. Podczas konferencji mgr Tomasz Lewandowski wygłosił dwa referaty. W panelu nauk prawnych nt. Responsibility to protect as a matter of international solidarity oraz w panelu nauk społecznych nt. Individual or collective rights? The meaning of cultural rights in the UN system of the protection of human rights. Oba referaty dotyczyły badań prowadzonych przez mgra Lewandowskiego w ramach realizacji grantów naukowych Preludium oraz Opus finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej 

9 czerwca 2015

Ogólnopolska Konferencja Prawa Humanitarnego w Gdańsku

Dnia 29 maja kwietnia na Uniwersytecie mgr Tomasz Lewandowski wygłosił referat pt. „ Responsibility to protect w kontekście implementacji zobowiązania państw do dopilnowania przestrzegania MPH we wszelkich okolicznościach” w ramach VIII Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego - „IMPLEMENTACJA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH”.

Więcej 

26 maja 2015

Mec. Sójka na International Financial Law Conference w Budapeszcie

W dniach 20-22 maja 2015 r. Partner zarządzający Kancelarii - prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji prawników, finansistów i bankowców - 32nd International Financial Law Conference w Budapeszcie, organizowanej przez IBA (International Bar Association). Tegoroczną tematykę dyskusji w gronie najlepszych międzynarodowych specjalistów szeroko pojętego prawa finansowego i bankowego stanowiły m.in. kwestie sankcjonowania nadużyć rynkowych w prawie europejskim, zagadnienie shadow bankingu czy bieżące i przyszłe rynkowe tendencje regulacyjne.

Więcej 

20 maja 2015

Międzynarodowe Seminarium „Private Use in EU Copyright Law”

Dnia 20.05.2015r. dr hab. R. Sikorski wygłosił referat pt. „Copyright levies. A case for reform”, w ramach międzynarodowego seminarium „Private Use in EU Copyright Law”, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W trakcie seminarium referaty wygłosili również Pani Prof. Lucie Guibault z uniwersytetu w Amsterdamie, Dr Gaetano Dimita z Queen Mary's University of London oraz Dr Jan Szczodrowski, który pracuje w Komisji Europejskiej.

Więcej 

27 kwietnia 2015

WYSTĄPIENIE DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W ŁODZI

Dnia 24 kwietnia na Uniwersytecie Łódzkim dr hab. Rafał Sikorski wygłosił referat pt. „ Jurysdykcja w sprawach o naruszenie praw autorskich w Internecie” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej – aspekty międzynarodowe oraz kolizyjnoprawne”.

Więcej 

27 kwietnia 2015

WYKŁAD PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO NA KONFERENCJI W SZWAJCARII

Dnia 24 kwietnia 2015 r., na Universita della Svizzera italiana w Lugana, Szwajcaria, prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. "'National champions' between corporate and political governance", w ramach 1st WINIR Symposium on „The Nature and Governance of the Corporation”.

Więcej 

24 kwietnia 2015

KONFERENCJA „RESPONSIBILITY TO PROTECT IN THEORY AND PRACTICE” W LUBLANIE

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w Lublanie (Słowenia) odbyła się konferencja pt. „RESPONSIBILITY TO PROTECT IN THEORY AND PRACTICE”,  organizowana przez Uniwersytet Lublański. Podczas konferencji mgr Tomasz Lewandowski wygłosił referat pt. ‘Constitutional Dilemmas over R2P in the Republic of Poland’.

Więcej 

16 kwietnia 2015

Wystąpienie mec. Sikorskiego na I Polskim Kongresie Prawa Konkurencji w Warszawie

Dnia 15.04.2015r. dr hab. R. Sikorski na I Polskim Kongresie Prawa Konkurencji organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie wygłosi referat pt. "Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w ramach prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji na tle nowej dyrektywy UE oraz regulacji państw członkowskich i prawa polskiego" w ramach panelu dot. Prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji .

Więcej 

31 marca 2015

WYSTĄPIENIE DRA JACKA DYBIŃSKIEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W WARSZAWIE

Dnia 27 marca 2015 r. w Warszawie dr Jacek Dybiński wygłosił referat na temat reformy polskich zasad ładu korporacyjnego oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego” na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej 

23 marca 2015

MECENAS PIOTR RUCHAŁA NA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"

W dniach 20-21 III 2015 roku we Wrocławiu miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej" organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej 

16 lutego 2015

Partner Kancelarii Jarosław Bełdowski na konferencji w Rotterdamie

Dnia 13 lutego Partner Kancelarii Jarosław Bełdowski wygłosił koreferat w ramach konferencji naukowej Midterm meeting programu European Master in Law and Economics w Rotterdamie.

Więcej 

15 października 2014

WYSTĄPIENIE DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO W RAMACH SZKOLEŃ UP RP

Dnia 14.10.2014r.  w Warszawie Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski zainaugurował swoim wykładem pt. "Prawo własności intelektualnej a zasada terytorializmu" organizowane przez Urząd Patentowy RP szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Więcej 

30 września 2014

Prof. Maciej Mataczyński na konferencji w Katowicach

Dnia 30 września 2014 r., w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia nr 650/2012 w ramach konferencji poświęconej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Więcej 

26 września 2014

Partnerzy Kancelarii na V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu

W dniach 26-27 września br. w Poznaniu odbył się V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Kancelaria była partnerem tego wydarzenia.

Więcej 

21 września 2014

Konferencja naukowa z okazji XX-lecia „Prawa Asekuracyjnego”

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wygłosił referat podczas konferencji naukowej pt. „Węzłowe problemy ubezpieczeń” zorganizowanej pod patronatem naukowym Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej 

21 września 2014

Mec. Sikorski prelegentem na konferencji Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Partner Kancelarii adw. dr hab. Rafał Sikorski był prelegentem na Konferencji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”.

Więcej 

17 września 2014

WYKŁAD MEC. SIKORSKIEGO NA KONFERENCJI W CEDZYNIE K/KIELC

Dnia 16 września br. dr hab. Rafał Sikorski wygłaszał w Cedzynie k/ Kielc wykład pt. „Zastosowanie zasobów patentowych w procesie transferu Technologii” w ramach 33 Seminarium Naukowego Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie.

Więcej 

10 kwietnia 2014

Mec. Sikorski prelegentem na konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Partner Kancelarii adw. Rafał Sikorski był prelegentem na konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”, która odbyła się 

Więcej 

7 kwietnia 2014

Mec. Tomasz Sójka prelegentem na ogólnopolskiej konferencji w Lublinie

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. prelegentem na ogólnopolskiej konferencji Spółki z udziałem Skarbu Państwa w Lublinie. W trakcie konferencji Tomasz Sójka wygłosi referat dot. Prawa do 

Więcej 

24 stycznia 2014

Wykład dr hab. Rafała Sikorskiego w Urzędzie Patentowym

Dr hab. Rafał Sikorski przeprowadził w dniu 23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Patentowym w Warszawie wykład otwarty na temat „Prawo prywatne międzynarodowe a własność

Więcej 

24 stycznia 2014

Wykład Prof. UAM dr hab. Tomasza Sójka dla pracowników UKNF

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójki – Partner Zarządzający Kancelarią S&M przeprowadził w dniu 20 stycznia 2014 r. wykład na temat „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej”, dla 

Więcej 

20 marca 2013

WYKŁAD DR SIKORSKIEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM RP W WARSZAWIE

W dniu 19 marca 2013r. Szef Departamentu prawa własności intelektualnej dr Rafał Sikorski na zaproszenie Urzędu Patentowego RP wygłosił w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie wykład pt.: „Zasoby patentowe (patent 

Więcej 

6 listopada 2012

Kongres Ubezpieczeniowy Rzeczpospolitej

W dniu 24 października 2012r. Kancelaria – jako jedyna kancelaria prawna w Polsce - współorganizowała wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” drugą edycję Kongresu Ubezpieczeniowego Rzeczpospolitej. Motywem wiodącym 

Więcej 

1 października 2012

Konferencja z okazji 20-lecia British Law Centre w Warszawie

Dnia 21 września 2012r. dr hab. Rafał Sikorski wziął udział w konferencji organizowanej z okazji 20-lecia British Law Centre w Warszawie. Dr Sikorski wziął udział w panelu prowadzonym przez Prof. Richarda Fentimana z Cambridge University 

Więcej 

21 września 2012

Konferencja naukowa „Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych”

W dniach 18-20 września dr Aleksander Raczyński oraz dr Marcin Orlicki wygłosili referaty podczas konferencji naukowej p.t. „Ochrona wierzyciela w stosunkach gospodarczych” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego 

Więcej 

4 kwietnia 2012

Konferencja GCR Live Antitrust and Technology 2012

Dnia 14 marca 2012r. w Londynie odbyła się konferencja pt.: „GCR Live Antitrust and Technology 2012”, zorganizowana przez Global Competition Review. Wzięła w niej udział Mec. Monika

Więcej 

3 października 2011

"Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego"

Kancelaria była partnerem "Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego", która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2011

Więcej 

3 października 2011

Konferencja Naukowa "Europeizacja Prawa Spółek"

Kancelaria była partnerem merytorycznym konferencji naukowej "Europeizacja Prawa Spółek", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, w dniu 14 kwietnia 2011 

Więcej 

3 października 2011

Instrumenty prawne konkurentów a reklama produktów leczniczych

Konferencja „Reklama leków w świetle nowych regulacji prawnych 2011 roku. Aktualna praktyka GIF, najnowsze orzecznictwo ETS – problemy interpretacyjne.” W dniu 14 kwietnia 2011 Marcin Czarnecki wygłosił w trakcie 

Więcej 

3 października 2011

Polityka lekowa w Polsce

Warsztaty dotyczące prawa farmaceutycznego: „Sztywne ceny i marże” W dniu 24 lutego 2010 Marcin Czarnecki wygłosił w trakcie warsztatów dotyczących prawa farmaceutycznego „Sztywne ceny i marże”, zorganizaowanych 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Postępowanie dyscyplinarne w Policji”

W dniu 5 października 2010r. w Szkole Policji w Pile odbyła się konferencja pt. "„Postępowanie dyscyplinarne w Policji”. Jednym z prelegentów był Karol Szadkowski, który wygłosił referat na temat „Skarga do 

Więcej 

3 października 2011

"Obowiązki informacyjne emitentów na NewConnect" - prelekcja mec. Maciaka

W dniu 31 lipca 2009r. odbyła się w Poznaniu konferencja „NewConnect Convention, czyli alternatywny rynek od kuchni”. Podczas konferencji, prelekcję pt. "Obowiązki informacyjne emitentów na NewConnect" wygłosił mec. 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja "Opcje walutowe" - Warszawa, 3.03.2009r.

Mec. Przemysław Maciak - Partner Zarządzający Kancelarii wziął udział w konferencji pod tytułem „Opcje walutowe” zorganizowanej w Warszawie, w dniu 3 marca 2009 r. przez redakcję Pulsu Biznesu. Podczas konferencji mec. 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia"

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego, Aleksander Raczyński, uczestniczył jako prelegent w konferencji pt: „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”. Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniu 2 

Więcej 

3 października 2011

„Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”

W Poznaniu w dniu 2 marca 2005r. odbyła się konferencja „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”, podczas której Aleksander Raczyński wygłosił swoją prelekcję. Konferencja została zorganizowana przez 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Aktualne Problemy Ubezpieczeń Komunikacyjnych”

Aleksander Raczyński wygłosił referat podczas konferencji „Aktualne Problemy Ubezpieczeń Komunikacyjnych” zorganizowanej w Poznaniu w dniu 18 stycznia 2007r. przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM, 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Opcje walutowe – od problemu do rozwiązania”

Dr Aleksander Raczyński wygłosił referat podczas konferencji „Opcje walutowe – od problemu do rozwiązania" zorganizowanej w Warszawie w dniu 3 marca 2009r. przez Puls

Więcej 

3 października 2011

Konferencja "Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych"

W dniu 21 października 2010r. w Poznaniu odbyła się konferencja "Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych" zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Priorytet rozwoju konkurencyjnego rynku ubezpieczeń w świetle prezydencji Polski W UE"

W trakcie konferencji „Priorytet rozwoju konkurencyjnego rynku ubezpieczeń w świetle prezydencji Polski W UE", która odbyła się w Warszawie swój referat wygłosił dr Aleksander Raczyński Konferencja została zorganizowana 

Więcej