Konferencje

3 października 2011

"Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego"

Kancelaria była partnerem "Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego", która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2011

Więcej 

3 października 2011

Konferencja Naukowa "Europeizacja Prawa Spółek"

Kancelaria była partnerem merytorycznym konferencji naukowej "Europeizacja Prawa Spółek", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, w dniu 14 kwietnia 2011 

Więcej 

3 października 2011

Instrumenty prawne konkurentów a reklama produktów leczniczych

Konferencja „Reklama leków w świetle nowych regulacji prawnych 2011 roku. Aktualna praktyka GIF, najnowsze orzecznictwo ETS – problemy interpretacyjne.” W dniu 14 kwietnia 2011 Marcin Czarnecki wygłosił w trakcie 

Więcej 

3 października 2011

Polityka lekowa w Polsce

Warsztaty dotyczące prawa farmaceutycznego: „Sztywne ceny i marże” W dniu 24 lutego 2010 Marcin Czarnecki wygłosił w trakcie warsztatów dotyczących prawa farmaceutycznego „Sztywne ceny i marże”, zorganizaowanych 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Postępowanie dyscyplinarne w Policji”

W dniu 5 października 2010r. w Szkole Policji w Pile odbyła się konferencja pt. "„Postępowanie dyscyplinarne w Policji”. Jednym z prelegentów był Karol Szadkowski, który wygłosił referat na temat „Skarga do 

Więcej 

3 października 2011

"Obowiązki informacyjne emitentów na NewConnect" - prelekcja mec. Maciaka

W dniu 31 lipca 2009r. odbyła się w Poznaniu konferencja „NewConnect Convention, czyli alternatywny rynek od kuchni”. Podczas konferencji, prelekcję pt. "Obowiązki informacyjne emitentów na NewConnect" wygłosił mec. 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja "Opcje walutowe" - Warszawa, 3.03.2009r.

Mec. Przemysław Maciak - Partner Zarządzający Kancelarii wziął udział w konferencji pod tytułem „Opcje walutowe” zorganizowanej w Warszawie, w dniu 3 marca 2009 r. przez redakcję Pulsu Biznesu. Podczas konferencji mec. 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia"

Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego, Aleksander Raczyński, uczestniczył jako prelegent w konferencji pt: „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”. Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniu 2 

Więcej 

3 października 2011

„Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”

W Poznaniu w dniu 2 marca 2005r. odbyła się konferencja „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”, podczas której Aleksander Raczyński wygłosił swoją prelekcję. Konferencja została zorganizowana przez 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Aktualne Problemy Ubezpieczeń Komunikacyjnych”

Aleksander Raczyński wygłosił referat podczas konferencji „Aktualne Problemy Ubezpieczeń Komunikacyjnych” zorganizowanej w Poznaniu w dniu 18 stycznia 2007r. przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM, 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Opcje walutowe – od problemu do rozwiązania”

Dr Aleksander Raczyński wygłosił referat podczas konferencji „Opcje walutowe – od problemu do rozwiązania" zorganizowanej w Warszawie w dniu 3 marca 2009r. przez Puls

Więcej 

3 października 2011

Konferencja "Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych"

W dniu 21 października 2010r. w Poznaniu odbyła się konferencja "Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych" zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 

Więcej 

3 października 2011

Konferencja „Priorytet rozwoju konkurencyjnego rynku ubezpieczeń w świetle prezydencji Polski W UE"

W trakcie konferencji „Priorytet rozwoju konkurencyjnego rynku ubezpieczeń w świetle prezydencji Polski W UE", która odbyła się w Warszawie swój referat wygłosił dr Aleksander Raczyński Konferencja została zorganizowana 

Więcej