Konferencje

15 października 2014

WYSTĄPIENIE DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO W RAMACH SZKOLEŃ UP RP

Dnia 14.10.2014r.  w Warszawie Partner Kancelarii dr hab. Rafał Sikorski zainaugurował swoim wykładem pt. "Prawo własności intelektualnej a zasada terytorializmu" organizowane przez Urząd Patentowy RP szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Więcej 

30 września 2014

Prof. Maciej Mataczyński na konferencji w Katowicach

Dnia 30 września 2014 r., w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia nr 650/2012 w ramach konferencji poświęconej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Więcej 

26 września 2014

Partnerzy Kancelarii na V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu

W dniach 26-27 września br. w Poznaniu odbył się V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Kancelaria była partnerem tego wydarzenia.

Więcej 

21 września 2014

Konferencja naukowa z okazji XX-lecia „Prawa Asekuracyjnego”

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wygłosił referat podczas konferencji naukowej pt. „Węzłowe problemy ubezpieczeń” zorganizowanej pod patronatem naukowym Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej 

21 września 2014

Mec. Sikorski prelegentem na konferencji Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Partner Kancelarii adw. dr hab. Rafał Sikorski był prelegentem na Konferencji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”.

Więcej 

17 września 2014

WYKŁAD MEC. SIKORSKIEGO NA KONFERENCJI W CEDZYNIE K/KIELC

Dnia 16 września br. dr hab. Rafał Sikorski wygłaszał w Cedzynie k/ Kielc wykład pt. „Zastosowanie zasobów patentowych w procesie transferu Technologii” w ramach 33 Seminarium Naukowego Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie.

Więcej 

10 kwietnia 2014

Mec. Sikorski prelegentem na konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Partner Kancelarii adw. Rafał Sikorski był prelegentem na konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”, która odbyła się 

Więcej 

7 kwietnia 2014

Mec. Tomasz Sójka prelegentem na ogólnopolskiej konferencji w Lublinie

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. prelegentem na ogólnopolskiej konferencji Spółki z udziałem Skarbu Państwa w Lublinie. W trakcie konferencji Tomasz Sójka wygłosi referat dot. Prawa do 

Więcej 

24 stycznia 2014

Wykład dr hab. Rafała Sikorskiego w Urzędzie Patentowym

Dr hab. Rafał Sikorski przeprowadził w dniu 23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Patentowym w Warszawie wykład otwarty na temat „Prawo prywatne międzynarodowe a własność

Więcej 

24 stycznia 2014

Wykład Prof. UAM dr hab. Tomasza Sójka dla pracowników UKNF

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójki – Partner Zarządzający Kancelarią S&M przeprowadził w dniu 20 stycznia 2014 r. wykład na temat „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej”, dla 

Więcej