Konferencje

28 września 2015

PARTNERZY KANCELARII NA X JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE KATEDR PRAWA HANDLOWEGO W RZESZOWIE

W dniach 24-25 września 2015 r. w Rzeszowie odbył się X Jubileuszowy Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. W zjeździe uczestniczyli partnerzy kancelarii.

Więcej 

21 września 2015

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Wiedniu.

W dniach 17-19 września w Wiedniu odbyła się 32 doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Brał w niej udział Partner Kancelarii , Jarosław Bełdowski, który przewodniczył sesji oraz przedstawił dwie prezentacje: z zakresu Economic Enforcement of International Law oraz Fiscal and institutional determinants of long-term government bond yield spreads in the EU countries.

Więcej 

15 września 2015

WYKŁAD PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO NA KONFERENCJI W WIEDNIU

W dniach 10-11 września 2015 r. w Wiedniu, na Wirtschaft Universität odbyła się konferencja zorganizowana przez wiedeński Wirtschaft Universität i European Company and Financial Law Review. Podczas konferencji prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. General Meetings in European Model Company Act from the perspective of Polish law.

Więcej 

14 września 2015

DR JĘDRZEJ BUJNY NA XIX KONFERENCJI KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI W BYDGOSZCZY

W dniach 2-4 września 2015 r. w Bydgoszczy odbyła się kolejna z cyklu organizowanych przez ABRYS sp. z o.o. konferencji poświęconych gospodarce odpadami -XIX Konferencja KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI. Jej tematem przewodnim było pytanie "Plany inwestycyjne – potrzeba czy konieczność?". W konferencji wzięło udział blisko 200 specjalistów z całego kraju, w tym przedstawiciele ministerstwa odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w Polsce. 

 

Więcej 

1 września 2015

DEBATA „ZARZĄDZANIE NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM WOD-KAN” Z UDZIAŁEM DRA JĘDRZEJA BUJNEGO

W piątek 28 sierpnia br. szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal - dr Jędrzej Bujny wziął udział w organizowanej przez Aquanet Poznań S.A. oraz redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” debacie pt. „Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wod-kan”.

Więcej 

6 lipca 2015

DR HAB. R.SIKORSKI NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT:A CENTRAL & EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE” W SUPRAŚLU.

Dnia 02.VII w Supraślu odbyła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja naukowa „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W gronie znakomitych prelegentów znalazł się również Partner SMM – dr hab. Rafał Sikorski, który w piątek 03.VII wystąpił z referatem pt. “Claims by consumers as indirect purchasers”.

Więcej 

9 czerwca 2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa STICS 2015 w Wilnie

W dniach 4-5 czerwca w Wilnie odbyła się konferencja “SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY 2015”(STICS 2015) organizowana przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa. Podczas konferencji mgr Tomasz Lewandowski wygłosił dwa referaty. W panelu nauk prawnych nt. Responsibility to protect as a matter of international solidarity oraz w panelu nauk społecznych nt. Individual or collective rights? The meaning of cultural rights in the UN system of the protection of human rights. Oba referaty dotyczyły badań prowadzonych przez mgra Lewandowskiego w ramach realizacji grantów naukowych Preludium oraz Opus finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej 

9 czerwca 2015

Ogólnopolska Konferencja Prawa Humanitarnego w Gdańsku

Dnia 29 maja kwietnia na Uniwersytecie mgr Tomasz Lewandowski wygłosił referat pt. „ Responsibility to protect w kontekście implementacji zobowiązania państw do dopilnowania przestrzegania MPH we wszelkich okolicznościach” w ramach VIII Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego - „IMPLEMENTACJA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH”.

Więcej 

26 maja 2015

Mec. Sójka na International Financial Law Conference w Budapeszcie

W dniach 20-22 maja 2015 r. Partner zarządzający Kancelarii - prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji prawników, finansistów i bankowców - 32nd International Financial Law Conference w Budapeszcie, organizowanej przez IBA (International Bar Association). Tegoroczną tematykę dyskusji w gronie najlepszych międzynarodowych specjalistów szeroko pojętego prawa finansowego i bankowego stanowiły m.in. kwestie sankcjonowania nadużyć rynkowych w prawie europejskim, zagadnienie shadow bankingu czy bieżące i przyszłe rynkowe tendencje regulacyjne.

Więcej 

20 maja 2015

Międzynarodowe Seminarium „Private Use in EU Copyright Law”

Dnia 20.05.2015r. dr hab. R. Sikorski wygłosił referat pt. „Copyright levies. A case for reform”, w ramach międzynarodowego seminarium „Private Use in EU Copyright Law”, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W trakcie seminarium referaty wygłosili również Pani Prof. Lucie Guibault z uniwersytetu w Amsterdamie, Dr Gaetano Dimita z Queen Mary's University of London oraz Dr Jan Szczodrowski, który pracuje w Komisji Europejskiej.

Więcej 

27 kwietnia 2015

WYSTĄPIENIE DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W ŁODZI

Dnia 24 kwietnia na Uniwersytecie Łódzkim dr hab. Rafał Sikorski wygłosił referat pt. „ Jurysdykcja w sprawach o naruszenie praw autorskich w Internecie” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej – aspekty międzynarodowe oraz kolizyjnoprawne”.

Więcej 

27 kwietnia 2015

WYKŁAD PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO NA KONFERENCJI W SZWAJCARII

Dnia 24 kwietnia 2015 r., na Universita della Svizzera italiana w Lugana, Szwajcaria, prof. Maciej Mataczyński wygłosił referat pt. "'National champions' between corporate and political governance", w ramach 1st WINIR Symposium on „The Nature and Governance of the Corporation”.

Więcej 

24 kwietnia 2015

KONFERENCJA „RESPONSIBILITY TO PROTECT IN THEORY AND PRACTICE” W LUBLANIE

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w Lublanie (Słowenia) odbyła się konferencja pt. „RESPONSIBILITY TO PROTECT IN THEORY AND PRACTICE”,  organizowana przez Uniwersytet Lublański. Podczas konferencji mgr Tomasz Lewandowski wygłosił referat pt. ‘Constitutional Dilemmas over R2P in the Republic of Poland’.

Więcej 

16 kwietnia 2015

Wystąpienie mec. Sikorskiego na I Polskim Kongresie Prawa Konkurencji w Warszawie

Dnia 15.04.2015r. dr hab. R. Sikorski na I Polskim Kongresie Prawa Konkurencji organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie wygłosi referat pt. "Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w ramach prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji na tle nowej dyrektywy UE oraz regulacji państw członkowskich i prawa polskiego" w ramach panelu dot. Prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji .

Więcej 

31 marca 2015

WYSTĄPIENIE DRA JACKA DYBIŃSKIEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W WARSZAWIE

Dnia 27 marca 2015 r. w Warszawie dr Jacek Dybiński wygłosił referat na temat reformy polskich zasad ładu korporacyjnego oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego” na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej 

23 marca 2015

MECENAS PIOTR RUCHAŁA NA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"

W dniach 20-21 III 2015 roku we Wrocławiu miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej" organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej 

16 lutego 2015

Partner Kancelarii Jarosław Bełdowski na konferencji w Rotterdamie

Dnia 13 lutego Partner Kancelarii Jarosław Bełdowski wygłosił koreferat w ramach konferencji naukowej Midterm meeting programu European Master in Law and Economics w Rotterdamie.

Więcej