Leszek Kozłowski

Leszek Kozłowski. Associate.

Aplikant adwokacki. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego zatytułowaną „Postępowanie dowodowe przed sądem polubownym”.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo handlowe oraz postępowanie cywilne ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu.

Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywał w wiodących kancelariach prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.