Łukasz Bielak

Łukasz Bielak. Radca Prawny. Senior Associate.

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie łączności elektronicznej, w prawie konkurencji, w prawie nieuczciwej konkurencji a także w prawie konsumenckim oraz w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem usług telekomunikacyjnych. Brał czynny udział w procesie legislacyjnym w zakresie implementacji  ustaw - Prawo telekomunikacyjne oraz ustaw z zakres ochrony konkurencji i konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta.

Posiada doświadczenie w sprawach prowadzonych przed Prezesem UKE (w zakresie postępowań o dostęp telekomunikacyjny, postępowań kontrolnych oraz o nałożenie kary) oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny. Członek OIRP w Warszawie. W latach 2005- 2007 pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w latach 2007-2014 w Departamencie Prawnym i Regulacji Netia S.A.

Łukasz Bielak pracuje w języku angielskim.